LightWEB
Startside

Kvinner i Skogbruket    Nyhetsarkiv    Organisasjon    Aktiviteter    Arbeidsområder    Bli medlem    Bildearkiv    Kontakt oss

LightWeb
Facebook
 
 
Vi jobber med å designe ny side i samarbeid med Björg Helene Eggen i Designa Det & Logomanaic! 
Jubileumslandsmøte og temakonferanse i Halden 2. til 4. september
Kvinner i Skogbruket fyller 30 år i år og fylkeslaget i Akershus/Oslo/Østfold har laget et flott program som er et jubileum verdig!
 
 

Programmet HER
Påmeldingskjemaet HER med påmeldingsfrist 15. juni
 


Nettverksseminar med fokus på forvaltning av egen skogeiendom
på Straand Hotel i Vrådal i Telemark 8. og 9. april 2019
Kvinner i Skogbruket Aust-Agder inviterer kvinner i næringa i Agder og Telemark. Målet er å gi et skogsosialt og faglig påfyll til deg som ny skogeier, odelsjente, skogstudent eller bare interessert i skog.
 
 

 
 
Vellykket samling med mange nye fjes i Stavanger 12. og 13. mars
Dette ble en samling som gav inspirasjon og faglig påfyll for de 30 deltakerne. Lørdag var inspirerende foredrag med fokus på skogens klimarolle - både fjernt og nært. På slutten av dagen ble forsamlingen delt inn i grupper. Her ble man bedre kjent med hverandre og den faglige diskusjonen gikk livlig rundt de fire bordene. Etterpå gikk turen til et meget interessant sjønært trehusbebyggelse.
   
   
  
 

Nyhetsbrev nr. 1 2016
Side 2 er viet skogåret 2015 i et kvinneperspektiv. Side 1 tar for seg de to filmene vi bidrar i. Disse vil bli vist på NRK 2. Kvinner i Skogbruket er også blitt bedt om å stille opp i en Europeisk dokumentar som setter søkelyset på norsk skogbruk. I nyhetsbrevet oppfordres det også til å delta på skogkvinnesamlingen 12. og 13. mars i Stavanger og jubileumslandsmøte/temakonferanse første helgen i september.
 
Nyhetsbrevet finner du HER
 
Hele teksten til skogåret 2015 i et kvinneperspektiv finner du HER  
 
 
Kvinner i Skogbrukets nestleder er med i filmprosjektet MITT YRKE
Filmen handler om Mari Sand Austigards yrket som treteknolog, og den er en del av filmprosjektet MITT YRKE. Mitt yrke er en serie som retter fokuset på spennende yrker og arbeidsplasser. Den er produsert av Adalia Film & Media og vil bli brukt i NRK og diverse utdanningsplattformer. Kvinner i Skogbruket har vært involvert med å finne "hovedrolleinnhaverne" , og bidratt økonomisk som en del av det treårige prosjektet: "Kvinner i Skogbruket - skogens ambassadører". 
 
Filmen med Mari og hennes jobb finner du HER 
Foto: Mycoteam

Sett av datone:
Lørdag 12. og søndag 13. mars arrangerer Kvinner i Skogbruket sentralt skogkvinnesamling i Stavanger i Rogaland.
 
Fredag 8. og lørdag 9. april arrangerer Kvinner i Skogbruket Aust-Agder nettverkssamling. Eli Bjorvatten og Jannicke Modell Røhmen er i gang med å planlegge denne. De som er bosatt i Agder og Telemark er målgruppen.
 
Helgen 2. til 3. september arrangerer Kvinner i Skogbruket O/A/Ø Temakonferanse i forbindelse med landsmøte i Halden i Østfold


Jannicke Modell Røhmen har hovedrollen i en meget god og informativ film.
Filmen er en del av filmprosjektet MITT YRKE. Mitt yrke er en serie som retter fokuset på spennende yrker og arbeidsplasser. Den er produsert av Adalia Film & Media og vil bli brukt i NRK og diverse utdanningsplattformer. Kvinner i Skogbruket har vært involvert med å finne "hovedrolleinnhaverne" , og bidratt økonomisk som en del av det treårige prosjektet: "Kvinner i Skogbruket - skogens ambassadører". 
 
Filmen med Jannicke og hennes jobb finner du HERStipender til skogfagstudenter

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i dag ut 350.000,-

kroner i stipend til 6 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet. Ingeborg Anker-Rasch og Elisabeth Schmidt var to av de dyktige som mottok stipend. Masterstipendene er et viktig bidrag i å rekruttere studenter
til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og god kompetanse som næringen har
behov for, sier Listhaug. 
Se mer HER

Nyhetsbrev nr. 4 2015
Nyhetsbrev nr. 4 2015 finner du HER
Nestleder Mari Sand Austigard la frem innspillet fra Kvinner i Skogbruket på det åpne møte i Landbruks- og matdepartementet. Fra talerstolen ba hun om at kjønnsperspektivet kommer med i den nye stortingsmeldingen om skog- og trenæringen. Selv om ikke vi hadde dette med i teksten tok statssekretæren dette med i sin oppsummering på slutten av møte.
Innspillet fra Kvinner i Skogbruket HER
Stor aktivitet i fylkeslaget AKERSHUS/OSLO/ØSTFOLD
Fylkeslaget er vertskap til jubileumslandsmøte med påfølgende temakonferanse i Halden 2. til 4. september. De inviterer også til Blodig Aften, motorsagkurs og jubileumstur til Island juni 2016. I 2016 er Kvinner i Skogbruket 30 år!
Aktivitetsplanen 2015/2016  finner du HER
Informasjon om Islandsturen HER 


 
ALLE TYPER SKOGAREAL ER VERDIFULLE FOR MILJØ OG KLIMA

Kvinner i Skogbruket er så takknemlig over det norske folks giverglede under TV-aksjonen søndag!
Regnskogen har en helt unik oppgave i økosystemet, men vi må ikke glemme at alle typer skogareal er verdifulle for miljø og klima.
Hele pressemeldingen HER

Men kvinner må involveres når midlene benyttes:
For Kvinner i Skogbruket er innsamlingsaksjonen også en sak om rettferdighet. Vi mener Norge bør sette krav til at kvinner involveres når midlene skal benyttes. All erfaring viser at man får større effekt av bistandsmidler når prosjektene som støttes inkludere kvinner.
Hele pressemeldingen HER
 
Skog er forskjellig!
Skal vi gjøre noe for klimaet, må vi både hogge moden skog og plante ny skog i Norge samtidig som vi verner om regnskogen!
Hele pressemeldingen HER
Foto: Ragna Gunn Bye 

Vellykket
 
 

Nyhetsbrev fra Kvinner i Skogbruket nummer 3 finner du
HER

 
 Marie Trandem fikk IPAD fra Landkreditt Bank og Kvinner i Skogbruket

 

Marie Trandem ble beste jente i NM i skogbruksferdigheter. NM ble arrangert på Gjermundnes
videregående skule i Møre og Romsdal 13. og 15. april. Marie er elev ved TOMB videregående skole og selve overrekkelsen ble
gjennomført under skoleavslutning lørdag 20. juni.
 
Ellen Brandstorp fra Kvinner i Skogbruket holdt en fin tale under overrekkelsen!
 
 Bildet er tatt ute etter overrekkelsen
 

Nyhetsbrev nr. 2 2015
Innholdet denne gangen er fra skogkvinnesamlingen i Son i slutten av mars. Vi får innblikk i den daglige jobben Mari Sand Austigard gjennom spalten: Bli med en kvinne i skogbruket på jobb. På fritiden er hun nestleder i Kvinner i Skogbruket. Ellers er det mye om hva som skjer fremover av aktiviteter. Kvinner i Skogbruket er blant annet invitert av Nordisk ministerråd til en konferansen på Grønland i juni.
Nyhetsbrev nr. 2 2015 HER
Hele reportasjen om Mari og jobben hennes HER   
 

 
 
    
 
 
 
 

Nyhetsbrev nr. 1 2015
I år har vi startet en ny intervjuserie: På jobb med en kvinne i skogbruket. Første intervjuet er med Ingvild Skeie som til daglig kjører lassbærer i Akershus.
Nyhetsbrev nr. 1 2015 HER
Hele intervjuet med Ingvild HER
Skogåret 2014 i et Kvinner i Skogbruket-perspektiv HER 

 
 

 

 
 
 
  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
   

 


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 


 

 
 

 

 

 


 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Kort om hvorfor du bør bygge i tre
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 
 

 


  


 


  

 
                         

 
 
 
ARKIV (eldre nyheter)
Linker:

Utdannelse innen skogbruk gir mange muligheter -se linkene:
Send oss E-post adressen din og du vil motta Nyhetsbrevet elektronisk. 
Kvinner i Skogbruket
               

Adresse: Postboks 788 Stoa, N-4809 Arendal
Telefon: +47 37 01 75 17
Mobil: +47
Webebside: www.kvinneriskogbruket.no
E-post: fmaajis@fylkesmannen.no
 
Tilbakemeldinger

Facebook

 © LightWeb